Storsjöhyttan först med kvalitetsstämpel

Artikel publicerad i Länstidningen 12 januari 2012

”16 hårda år”. Så sammanfattar formgivarna Ulla Gustafsson, Anna Lena Kauppi och Nilla Eneroth sin resa vid glasugnen. Nu får de, som första företag i Sverige, kvalitetsstämpeln ”Economusée”.

Under en treårsperiod kommer 21 hantverksföretag, bestående av ett nätverk på sju nordeuropeiska länder, att få möjlighet att växa genom att byta erfarenheter gällande affärsutveckling och marknadsföring samt nå en internationell marknad via en gemensam webshop.

Tanken med EU-projektet ”Economusée” /Crafts International är bland annat att utveckla besöksmål i glesbygdsområden och därför ska företagen också få hjälp med att anpassa sin verkstad för turistbesök. Två av företagen ska väljas ut i länet och först ut är alltså Storsjöhyttan. EU:s delegation var på besök i länet i december.

– Styrgruppen fick en väldigt positiv upplevelse. Ett ”economusée” är uppbyggt på ett gott renommée, sett till både produkter och företag. Därför valdes Storsjöhyttan. Men sedan är tanken att fler ska väljas ut. Vi har många bra företag i länet och vi vill att fler hör av sig om de är intresserade, säger Ingela Fredell, hemslöjdskonsulent. I länet är det Regionförbundet tillsammans med Länskulturen som håller i trådarna.

På Storsjöhyttan är det naturligtvis glada miner. Nilla Eneroth säger att hon ser fram emot att möta människor som vill ta del av ett fantastiskt hantverk. Alla tre hoppas att projektet ska ge dem den växtkraft som de behöver för att ta sig vidare. Bevarandet, förädlandetoch vårdandet av glashantverket är en viktig uppgift.

– Det känns jättebra! Förhoppningen på sikt är att öka omsättningen så att vi kanske kan anställa någon, säger Ulla Gustafsson.

-Man är stolt och glad över att ha blivit utvald. De internationella kontakterna känns intressanta, detär kul att få visa sitt glas i ett större sammanhang, säger Anna Lena Kauppi.

Att vara hantverksföretagarehar inte alltid varit en dans på rosor. Sedan starten 1995 har Storsjöhyttan hunnit vara med om detmesta.

-Det har varit upp och ner, rent konstnärligt har det varit uppåt, men det går inte att påverka marknaden och konjukturen, säger de.

Sista helgen i januari åker Nilla Eneroth och Dag Hartman, projektledare på Regionförbundet, på studieresa till Kanada där ursprunget till nätverket föddes för 20 år sedan.

– Där stiger varumärket för de företagsom går med över en natt. Här ska vi jobba för att öka kännedomen om projektet, berättar Dag Hartman.

Så många stora förändringar väntar dock inte i glashyttan, inrymt i Östersunds gamla elverk med utsikt över Storsjön och hamnen. Med verkstad, butik och galleri uppfyller Storsjöhyttan redan många av Economusées grundkriterier.

– Det är främst informationsbiten vi behöver lägga till, skyltar om glasets historia. Även huset har en historia värd att berätta, säger Nilla Eneroth.

Om allt går som planerat blir det invigning i höst.

Sara Strömberg

Storsjöhyttan först med kvalitetsstämpel