Landets första internationellt kvalitetsstämplade hantverkare

Artikel publicerad i Östersunds Posten den 11 januari 2012

                                                                                                                                                                                                                                                                           Exklusiva hantverksföretag som för vidare och utvecklar traditioner är också starka turistmagneter – om bara turisterna vet hur de ska hitta till dem.

Turister älskar bra och gediget hantverk.

Därför är det smart att certifiera eller kvalitetsmärka bra sådana företag för att både höja deras status och göra dem synliga för turister och lokala kunder.

Det är tanken bakom EU-projektet ”Economusée” som från starten 2008 nu är inne i sin andra treårsperiod och där Jämtland nu anslutit till en satsning som omfattar även Norge, Grönland, Island, Färöarna, Nordirland och Irland.

Ursprunget är ett projekt som startade i Kanada för 20-talet år sedan och där idag omfattar 50-talet företag i ett landstäckande nätverk.

-De kanadensiska företagen har genomgående höjt sin omsättning rejält om de kommit med i ”Economusée”, deras status höjs kraftigt och kunderna strömmar till.

I länet är det Länskulturen och Regionförbundet som håller i det treåriga projektet, där man på tisdagen offentliggjorde att Storsjöhyttan är det första svenska företag som är aktuellt att få statusen att ingå som ”Economusée”.

-Vi hade en tolv personer stark EU-delegation på studiebesök här i december och de föll pladask. Alla var ense om att Storsjöhyttan uppfyller alla kriterier, berättar länshemslöjdskonsulenten Ingela Fredell, som driver projektet tillsammans med regionförbundets Dag Hartman.

-Projektet pågår till 2013 och fram tills dess ska vi ha pekat ut minst ett ytterligare företag, kanske två, det beror på budgetläget, säger han.

Ingela Fredell berättar om norska företag som ökat sin omsättning med 85 procent sedan de cerifierades inom ”Economusée” och målet på sikt är att kunna ha med åtminstone tiotalet företag i länet. Helst ännu fler:

– Vi vill se kluster där besökarna kan välja mellan en rad utmärkta företag och även lita på att man då får hög kvalitet.

Lite som ”Kul Tur” med kartor till lokala hantverkare, som startade i fjol?

– Exakt, en draghjälp för de lokala företagen och bra besöksmål, säger Hartman.

Många företag som gått med i Kanada och de övriga länderna får göra ganska stora investeringar för att uppfylla kraven för att få sätta upp skylten med varumärket ”Economusée”.  Det kan handla om att riva väggar så att produktionen blir synlig för besökarna, göra plats för besökarna och liknande, men det behövs inte i glashyttan i Östersunds hamn:

– Vi har ju haft öppet till verkstaden redan från början, så det kriteriet uppfyllde vi automatiskt. Vad vi ska arbeta med är historik om hantverket och kanske också om själva byggnaden.

– Men det är sånt vi ska diskutera med projektet, säger Nilla Eneroth, som startade företaget 1995 tillsammans med Ulla Gustafsson och Anna Lena Kauppi.

Formellt är de ännu inte ”godkända”, men det ser mycket bra ut, som Ingela Fredell väljer att formulera sig.

– Självklart är det väldigt smickrande och roligt att bli första företag. Dessutom har utarmningen inom glasbruksnäringen varit katastrofal de senaste åren. Vi vårdar och förädlar gammalt hantverk och självklart behöver vi fler kunder för att överleva. Så vi hoppas att ”Economusée” ska hjälpa oss, säger Kauppi.

Ingela Fredell påpekar att man visserligen redan har fått in en rad intressanta ansökningarfrån andra företag i länet, men gärna tar emot fler:

– Vi vill ha de allra bästa och det är absolut inte för sent att söka, vi är lyhörda och intresserade, kravet är att företaget ska ha funnits i tre år, ha hög kvalitet och stabil ekonomi.

Tomas Larsson

 Landets första internationellt kvalitetsstämplade hantverkare