2017-12/anf-ngsh-l

Hantverket

Konsten att framställa föremål i glas har sitt ursprung i Mesoptamien, Egypten och Fenicien.Vissa av de glasföremål som fenicierna skapade redan under bronsåldern är så avancerade att man idag knappt kan tillverka dem. Det var även i Fenicien som glasblåsarpipan uppfanns för dryga 2000 år sedan.

1990 träffades vi, Ulla Gustafsson, Nilla Eneroth och Anna Lena Kauppi på glasskolan i Orrefors där vi utbildade oss vid den då 2-åriga yrkesutbildningen för glasblåsare. 1995 startade vi Storsjöhyttan i Östersund.

Alla våra produkter är handgjorda enligt traditionella hantverksmetoder och allt bruksglas, tex vinglas, skålar och karaffer, har driven kant. Med driven kant menas att hela glaset är färdigställt i hyttan, den varma delen av glasbruket.

Det som kännetecknar ett handdrivet glas är den mjukt rundade tillika väldigt hållbara kanten, samt puntelmärket som man hittar under glaset.

Samtliga produkter är för andrahandsvärdets skull signerade.

Råvaran

Vi återvinner glasskärv från ett annat svenskt glasbruk

Fördelarna med det är bland annat att smält temperaturen är låg och därför kan vi hålla nere energiåtgången, dessutom är ingredienserna redan bundna så det avges inga smältgaser vilket innebär en renare arbetsmiljö för oss.

Glasskärvet smälter vi i en italiensk degelugn som drivs med el från den jämtländska vind och vattenkraften.

The Craft

The art of making glassobjects originatig in Mesopotamia, Egypt and Phoenicia. Some of the glassobjects Phoenicians created alredy in the Bronze Age are so advanced that we can barely make them today. It was also in Phoenicia, a historic Mediterranean area around todays Lebanon and Syria, the glassblowerpipe was invented 2000 years ago. In the year of 1990 we, Ulla, Nilla, Anna Lena, met at the Orrefors Glass school while studying to become glassblowers.

The year of 1995 we started Storsjöhyttan AB in Östersund. All of our products are handmade by using traditional techniques, all utility glass, wineglasses, caraffes, bowls etc, are completed in the hotshop, all the edges are opened and formed while the glass is hot. Some of the significant signs for such well crafted glass is the soft rounded edge and the so called puntil-mark at the bottom of each glassobject.

Our raw material
We heve chosen to use glass leftovers from another glassfactory. The advantages with that are foremost the low melting temperature and thus the low energy consuption, also there are no melting gases to pollute the working enviroment because all the glass ingrediences are alredy incapsulated. 

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå